• „Първа Аксиома на журналистиката: Към читателя се обръщай като към умен човек, но не забравяй, че той е идиот.“
  • „Не всички пациенти обичат да се лекуват, но всички пациенти обичат да лекуват.“ — „Не все пациенты любят лечиться, но все пациенты любят лечить.“