Майкъл Уейн (Майк) Годуин (р. 1956) е американски юрист, автор на Закона на Годуин, пръв юридически съветник на Фондация „Електронна граница“, както и главен юрисконсулт на Фондация „Уикимедия“ от юли 2007 до октомври 2010.


Закон на Годуин
 • Колкото по-дълга става една онлайн дискусия, толкова по-близка до 1 става вероятността в нея да се появи сравнение, свързано с нацистите или Хитлер.
  As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1.


За самокоригиращата се същност на Уикипедия и свободата на словото
 • Най-добрият отговор на злонамереното говорене [в обществото] е [допускането на] още повече [свобода на] говорене.
  The best answer for bad speech is more speech.
 • Лекът срещу злоупотребата със свободата на словото е още повече [свобода на] слово[то].
  The remedy for the abuse of free speech is more speech.


Заключителни думи по време на делото „Рино срещу Американски съюз за граждански свободи“
 • Нека днес бъде първият ден на една нова Американска революция — Цифрова революция, революция съградена не чрез проливане на кръв и конфликти, а на основа на дискусия и разум, както и на вярата ни един в друг.
  Let today be the first day of a new American Revolution - a Digital Revolution, a revolution built not on blood and conflict, but on language and reason and our faith in each other.


От книгата „Cyber Rights: Defending Free Speech in the Digital Age“
 • Избирането на баланс в полза на личните свободи винаги се е доказвало като правилно решение за нас и продължава да бъде такова, дори когато технологиите ни дават нови възможности за упражняване на тези свободи. Индивидуалната ни свобода никога не ни е правила по-слаби; свободата на словото, подкрепена от Мрежата, само би ни направила по-силни.
  Striking a balance in favor of individual rights has always been the right decision for us and that it remains so even when technology gives us new ways to exercise those rights. Individual liberty has never weakened us; freedom of speech, enhanced by the Net, will only make us stronger.
 • Решенията, които вземаме относно Интернет, не засягат само Интернет — те са отговор на фундаментални въпроси, отнасящи се до взаимовръзките, които всеки гражданин има със своето правителство, както и до степента, в която си предоставяме доверие един на друг във връзка с всички фундаментални права, които ни дава Конституцията.
  The decisions we make about the Internet don't affect just the Internet – they are answers to basic questions about the relationship each citizen has to the government and about the extent to which we trust one another with the full range of fundamental rights granted by the Constitution.