• „Да бъдеш богат в наши дни е много нерентабилно.“