Майкъл Фарадей

британски физик и химик

Майкъл Фарадей (англ. Michael Faraday, 1791-1867)) е английски физик, химик и преподавател, известен предимно с откритията и приносите си в областта на електромагнетизма и електрохимията. Той изобретява първия, макар и в лабораторен вид, електромотор, с което полага основите на бъдещото електропоризводството.


 • Аз не съм поет, но ако мислите за себе си, както го правя аз, фактите ще оформят стихотворение във вашите умове.
  I am no poet, but if you think for yourselves, as I proceed, the facts will form a poem in your minds.
Литературни бележки от 1858 г. цитирано в "Животът и записките на Фарадей" (1870) от Бенс Джоунс, т.2, с.403


 • Всичко това е сън. Въпреки всичко ще го подложа на няколко експеримента. Нищо не е твърде прекрасно, за да е истина, ако не съответства на законите на природата
  All this is a dream. Still examine it by a few experiments. Nothing is too wonderful to be true, if it be consistent with the laws of nature…
запис в лабораторния дневник №10,040 (19 March 1849), публикувано в "Животът и записките на Фарадей" (1870)


 • Един ден, сър, това ще се облага с данък.
  One day sir, you may tax it.
отговор на Фарадей към Уилям Гладстон (по него време министър на финансите) на въпроса му за практическата стойност на електричеството (1850); цитирано от в The Harvest of a Quiet Eye : A Selection of Scientific Quotations (1977), с.56


 • Имам много повече доверие в един човек, който работи психически и физически по някой въпрос, отколкото на шест, които само говорят за него; и затова се надявам и съм напълно убеден, че и вие съшо работите. Природата е най-любезният ни приятел и най-добрият критик в експерименталната наука само ако позволим на нейните внушения да влязат непредубедено в нашите умове. Нищо не е толкова добро, както експеримент, който – доколкото ни да дава право на грешка – ни дава (като награда за нашето смирение в укорите) абсолютен напредък в областта на знанието.
  I have far more confidence in the one man who works mentally and bodily at a matter than in the six who merely talk about it — and I therefore hope and am fully persuaded that you are working. Nature is our kindest friend and best critic in experimental science if we only allow her intimations to fall unbiassed on our minds. Nothing is so good as an experiment which, whilst it sets an error right, gives us (as a reward for our humility in being reproved) an absolute advancement in knowledge.
Писмо до Джон Тиндейл (19.03.1851); писмо 2411, редактирано от Франк А.Й. Л. Джеймс (1999); "Кореспонденцията на Майкъл Фарадей", т.4, с.281, ISBN 0863412513


 • Лекторът трябва да даде на слушателите всички основания да смятат, че всички негови усилия се упражняват единствено за тяхно удоволствие и обучение.
  The lecturer should give the audience full reason to believe that all his powers have been exerted for their pleasure and instruction.
цитирано то А.Рандом Уолк в "Науката" (1973) от Робърт Л.Уебър, с.76


 • Най-важното нещо, което трябва да знаете, е как да си вземете всички неща тихо.
  The important thing is to know how to take all things quietly.
цитирано в "Съкровищница на християнската вяра: Енциклопедичен наръчник" (1949) от Стенли Ървинг Стюбър и Томас Къртис Кларк, с.809


 • Няма друга отворена врата, през която можеш да влезеш в изучаването на естествената философия, освен чрез разглеждане на физическите явления на свещта.
  There is no more open door by which you can enter into the study of natural philosophy than by considering the physical phenomena of a candle.
Химическата история на свеща (1860)


 • Продължава да опитва, който знае какво е възможно
  But still try, for who knows what is possible…
цитирано в "Животът и записките на Фарадей" (1870) от Бенс Джоунс, т.2, с.483; гравирано над портала над Pfahler Hall of Science at Ursinus College in Collegeville, Пенсилвания (вж. снимка)


 • Тайната [на моя успех] се състои в три думи: работа, приключване, публикуване.
  The secret is comprised in three words — Work, finish, publish.
популярен съвет, даден на младия Уилям Крукъс, който го запитал за тайната на негоивя успех като учен-изобретател; цитирано в "Майкъл Фарадей" от Джон Хол Гладстон (1847), с.123