• „Обичайте се и ще бъдете щастливи. Толкова е просто и толкова трудно.“