• Любовта е по-скъпа от всички съкровища. Тя е брилянт, който не може да се купи с пари. Тя е цял свят, макар че я обгръщат с две ръце.