Лафайет Роналд Хъбард (Lafayette Ronald Hubbard, 1911 - 1986), известен като Л. Рон Хъбард (L. Ron Hubbard) е американски писател.

  • В нашата цивилизация стабилната даденост за объркването, присъща на съществуването, е работата. А стабилната даденост на работата е целта. Дори ако тази цел е просто получаването на заплата, това все пак е цел.
  • Колко неща може да овладее човекът? Ще загуби, ако завладява други хора. Ще бъде победител, ако овладее своите страхове и тогава ще завладее и звездите.
  • Късметът е случайност. Да зависиш от късмета, означава да зависиш от незнанията.
  • Съществува по-висока, по-добра цел, по-славна победа от опустошението и смъртта, от радиацията и изгорените градове. Съществуват свободата и щастието; изобилието и овладяването на цялата вселена.
  • Човек, който е в афинитет с други хора, оцелява, и такова оцеляване е удоволствие.
  • Чувството за безопасност отсъства, когато отсъстват знания. Цялата безопасност произлиза от знанията.