Тит Лукреций Кар

(пренасочване от Лукреций)

Тит Лукреций Кар (Titus Lucretius Carus, ок. 99 — ок. 55 пр.н.е.) е древноримски поет и философ.

De rerum natura, 1570


 • Всеки сам усеща силата си и как да я използва.
  Sentit enim vim quisque suam quam possit abuti.


 • Всичко – и небе, и земя, и море – събрано вкупом е нищо в сравнение с Всемира, сборът на всички сборове.
  Omnia cum caelo terraque, marique nil sunt ad summam summari totius omnem.


 • Днес ще стане вчера и да го върнем вече не можем.
  Jam fuerit, nec post unquam revocare licebit. • Нищо не възниква от нищото.
  Nil de nihilo fit.


 • Нищо не се превръща в нищо.
  Nil fit ad nihilum.


 • От нищо — нищо.
  Ex nihilo nihil.


 • Там, където е мястото за главата, той поставя краката.
  Qui capite ipse suo instituit vestigia retro.


 • Този живот един на друг си го предават людете, тъй както бегачите – горяща факла.
  Inter se mortales mutua vivunt et quasi cursores vitai lampada tradunt.


 • Човек си отива, делото остава.
  Eripitur persona, manet res.