Лукиан от Самосата

старогръцки писател
(пренасочване от Лукиан)

Лукиан от Самосата (ок. 120 — ок. 190) е древногръцки писател-сатирик.


  • Душата е безсмъртна, но не повече от всичко останало. — В отговор на въпрос дали смята, че душата е безсмъртна.
  • Използвай собствеността си като човек, който ще умре; пази богатството си като човек, който ще живее дълго. Умен е този, който помнейки това, умее да се задържа между скъперничеството и разточителството.
  • Маймуната си остава маймуна, дори и да носи златна огърлица.