• „Историята на арабската раса започва от сълзите на Агар — първите сълзи в Писанието.“
  • „Мълчанието на мъжа е знак за отказ, мълчанието на жената е знак за съгласие.“