• Последните години в България могат да служат като наръчник за болшевизирането на една страна.
— от статията „Хиляда дни болшевишки опит в България", предназначена за италианските гласоподаватели, които ако узнаят какво става в България, не биха гласували за Демократическия фронт; Рим, 28 февруари 1948; „УМАНИТА"
Стоян Райчевски: Българите в световните хроники 1944-1948, Народна култура, София 2001, том II