• "Ако се огледате наоколо, ще разберете, че светът на хората днес е много лош, наистина лош, пълен е с лоши хора."
  • "Човешката раса, развивайки се до днес, се е извратила и се е напълнила със зло. Поради това, боговете напълно са загубили доверието си в хората. Това е една от основните причини, поради които боговете вече не ги е грижа за хората."
  • "Първопричината за всички болести и нещастия е “карма”."