• "Бракът - това е интересен двубой, при който си длъжен да спиш с врага."