Линдън Джонсън (Lyndon Johnson; 1908 - 1973) е 36-ият президент на САЩ.

  • Аз съм свободен човек, американец, сенатор и демократ — именно в тази последователност.
  • Ако двама души винаги са съгласни един с друг, това значи, че мисли само единият от тях.
    If two men agree on everything, you can be sure one of them is doing the thinking.
  • Един политик никога не трябва да казва 'никога'.
  • Не е по силите ни да върнем вчерашния ден, но можем да спечелим или загубим утрешния! — в обръщение към нацията на 28 ноември 1963
  • Не мисля за политика повече от 18 часа на денонощие.
    I seldom think of politics more than 18 hours a day.