• Норма Шиърър има лице, незасенчено от никаква мисъл.“
 • Модата на прегрешенията се променя.
 • Цинизмът е неприятен начин да се казва истината.
 • Добрите маниери трудно се съхраняват в бедност.
 • Всеки човек е само това, което е направил в животът.
 • Всичко в живота започва с надежда и свършва с навик.
 • Хората се променят и забравят да кажат за това на другите. Това е лошо, и това довежда другите в заблуждение.
 • Нищо не започва в очакваното от нас време.
 • Харесвам хора, които отказват да говорят, докато те не са готови да говорят.
 • Бог прощава тези, които изобретяват това, което им е нужно.
 • Баща ми често се сърдеше, когато аз бях такава, като него.
 • По-добре е да се действа с увереност, независимо от това, колко малко право имате за това.
 • Грешката в театъра е по-драматична и уродлива, от колкото във всяка друга писмена форма.
 • Аз не мога и не смятам да подрязвам своята съвест по модата на сезона.
 • Изглежда майка ми прави само това, което баща ни иска, и въпреки това живеем, както майка ни иска.