• „Жените са болшинство, което живее с правата на малцинство.“