Лешек Кумор

полски киновед и афорист
 • „Понякога само наказанието пробужда чувството за вина.“
 • „На материалиста му остава само вярата в човека.“
 • „Вярата в човека има своите ереси и разколи.“
 • „Добър проповедник е този, които събужда разкаяние за неизвършени грехове.“
 • „Историята на религията е история на усилията за усъвършенстване на боговете.“
 • „Вярата съществува за вярващите, а не за боговете.“
 • „Най-охотно изповядваме греховете, които са обект на завист.“
 • „Всеки мечтае да получи такава любов, каквато не заслужава.“
 • „Дяволът не може да бъде безбожник.“
 • „Ако анекдотът е оръжие на слабия, това обяснява защо мъжете са съчинили толкова анекдоти за жените.“
 • „Ахилесовата пета нерядко е скрита в главата.“
 • „Възмутително е, че враговете ни имат наглостта да притежават достойнство.“
 • „В днешно време е трудно да разчиташ даже на прилично самообслужване.“