• „Евреинът трябва да бъде злато, за да мине за сребро.“