• „Липсата на талант — това е вече рядък дар.“ — „Отсутствие таланта — это уже редкий дар.“
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Леонид Леонидов