Леонид Брежнев

съветски политик

Леонид Илич Брежнев (1906 - 1982) е виден съветски политик и държавник, управлява Съветския съюз от 1964 до 1982 година.


 • Икономиката трябва да бъде икономична. — Из доклад на XXVI конгрес на КПСС, 23 февруари 1981 г.
  Экономика должна быть экономной.


 • Партийо, благодаря ти за това!
  Спасибо, партия, за это!


 • Скъпи другари империалисти […] — Из доклад на XXVI конгрес на КПСС, 1981 г.


 • Критиката не е шоколад, за да я обичаш.


 • Новата историческа общност — съветския народ. — Отчетен доклад на XXIV конгрес на ЦК на КПСС, 30 март 1971 г., раздел III, 1.


 • Да се направи Москва образцов комунистически град - това е дело на чест за целия съветски народ. — Отчетен доклад на XXIV конгрес на ЦК на КПСС, 30 март 1971 г., раздел II,2
  Сделать Москву образцовым коммунистическим городом - это дело чести всего советского народа.


 • Хрушчов развенча култа към Сталин след неговата смърт, а ние развенчахме култа към Хрушчов още приживе. — Заключителни слова на пленум на ЦК на КПСС, 14 октомври 1964 г.


 • Какви сте вие, какви реформи! Дори ме е страх да кихам силно. Не дай Боже да се търкулне камъче, след него ще следва лавина. Нашите хора не знаят ... какво представляват капиталистическите отношения. Икономическите свободи ще внесат хаос. Това ще започне ... Ще се избият помежду си.