Ксенофан от Колофон е древногръцки философ, поет и религиозен мислител.

  • „Богът остава винаги на същото място и не му подобава да прехожда ту тук, ту там. Той целият гледа, мисли и слуша и разтърсва всичко със силата на Ума.“
Xenophanes in Thomas Stanley History of Philosophy.jpg
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Ксенофан