Росети (1848)
  • "Тишината е по-мелодична от всяка песен."