Кристина Росети

Christina Rossetti 3.jpg
  • "Тишината е по-мелодична от всяка песен."