Кристина Росети

  • "Тишината е по-мелодична от всяка песен."