Крейг Браун (Craig Brown, р. 1957) е британски сатирик и литературен критик.


  • Журналистика — това е изкуството да превръщаш враговете си в пари.