Корнел Макушински

  • „Ако жената отговори на въпроса ти, не и вярвай; ако мълчи — още повече не и вярвай.“