Константин Мелихан (рус.Константин Семёнович Мелихан, р.1952 г. в Ленинград, днешен Санкт Петербург) е руски писател-хуморист, автор на хумористични книги за възрастни и деца, художник на карикатури, сътрудник на хумористични издания, сценичен изпълнител на собствени произведения, сценарист на мултфилми, създател на огромно количество афоризми.


 • Ако мъжът ви е започнал да следи модата, време е да започнете да следите мъжа си.
  Если ваш муж начал следить за модой, вам пора следить за мужем.


 • В детството младите доизносват нещата на по-старите, а в старостта, старите доносват нещата на по-младите.
  В детстве младшие донашивают вещи старших, а в старости старшие донашивают вещи младших.


 • Жената трябва да се облича така, че на мъжете да им се иска да я съблекат.
  Женщина должна одеваться так, чтобы мужчине хотелось ее раздеть.


 • Жените се обличат добре, за да могат да привличат мъжете, а привличат мъжете, за да могат да се обличат добре.
  Женщины хорошо одеваются, чтобы привлекать мужчин, и привлекают мужчин, чтобы хорошо одеваться.


 • Козметиката е средство да изглеждаш по-млад в старостта и по-стар в младостта.
  Косметика — это средство выглядеть моложе в старости и старше в молодости.


 • Когато се готви за маскарад, на жената понякога и е достатъчно само да си измие лицето.
  Готовясь к маскараду, женщине иногда достаточно только вымыть лицо.


 • Който презира модата, той е еднообразен глупак, а който се прекланя пред нея, той е фирмен глупак.
  Кто презирает моду, тот форменный дурак, а кто ей поклоняется, тот фирменный дурак.


 • Колкото по-плитко е деколтето на роклята на жената, толкова по-лесно и е да избяга от мъжа, но толкова повече на него му си иска да тича след нея. А колкото по-дълбоко е деколтето на роклята, толкова по-лесно диша жената, а мъжът диша по-тежко.
  Чем выше разрез на платье женщины, тем легче ей бежать от мужчины, но тем больше ему хочется бежать за ней. А чем глубже вырез на платье женщины, тем легче она дышит, но тяжелей дышит мужчина.


 • Комплимент: "За двадесет години никак не сте се променили. Роклята ви е същата."
  Комплимент: "За двадцать лет вы совсем не изменились. Платье то же самое".


 • Модните ревюта са вид зрелище, при което жевите гледат моделите, а мъжете — манекенките.
  Демонстрация мод — это вид зрелища, где женщины смотрят на модели, а мужчины — на манекенщиц.


 • Не крийте възрастта си — ще ви изкарат по-стар, отколкото сте.


 • Първото впечатление от човека е най-вярното, понеже той още не знае какво да скрие от вас.
  Первое впечатление от человека — самое верное, так как он еще не знает, что от вас скрывать.


 • Русия по чужди пътища не може да върви. Тя и по своя си не може да върви.
  Россия не может идти чужим путем. Она и своим-то идти не может.


"Из записките на джентълмена" («Из записок джентльмена»)

редактиране


 • Ако един джентълмен нарича дамата с ласкави имена, значи е забравил името и.
  Если джентльмен называет даму ласковыми словами, значит, он забыл, как ее зовут.


 • Ако гостите скучаят, разкажете им анекдот. А ако не си тръгнат, разкажете им го още няколко пъти.
  Если гости скучают, расскажите им анекдот. А если не уходят, расскажите его еще несколько раз.


 • В Англия джентълмените никога не отстъпват местата си, защото там местата стигат за всички.
  В Англии джентльмены никогда не уступают место, потому что там места хватает всем.


 • Джентълмевът благодари на лекаря преди операцията, иначе няма да успее да му се отблагодари.
  Джентльмен благодарит врача до операции, иначе не успеет его отблагодарить.


 • Джентълменът винаги изпраща жена си до гарата, ако иска да се убеди, че е заминала.
  Джентльмен всегда проводит жену на поезд, если хочет убедиться в том, что она уехала.


 • Джентълменът винаги ще отстъпи мястото си, за да заеме по-добро.
  Джентльмен всегда уступит свое место, чтобы занять лучшее.


 • Джентълменът винаги ще поиска прошка, преди да направи това, което е непростимо.
  Джентльмен всегда попросит прощения, прежде, чем сделать то, чему прощения нет.


 • Джентълменът обича, когато му искат назаем голяма сума: колкото повече му искат, толкова по-лесно му е да откаже.
  Джентльмен любит, когда у него просят в долг большую сумму: чем больше просят, тем легче отказать.


 • Джентълменът привлича дамата със своите достойнства, а донжуанът — със своите пороци.
  Джентльмен привлекает даму своими достоинствами, а донжуан — своими пороками.


 • И френските и руските обувки доставят удоволствие: френските — като ги обуеш, а руските — като ги събуеш.
  И французские туфли, и российские доставляют радость: французские, когда их наденешь, а российские, когда снимешь.


 • Никъде не са така вежливи, както на опашка за стоматолог.
  Нигде не ведут себя так вежливо, как в очереди к стоматологу.