Константин Елисеев

  • "Умей така да затръшнеш вратата, че никой да не чуе."