• "Умей така да затръшнеш вратата, че никой да не чуе."