Климент Аркадиевич Тимирязев

  • „В състава на това, което наричаме човечество, има повече мъртви, отколкото живи.“ — „В состав того, что мы называем человечеством, входит более мертвых, чем живых.“