• "Атеизмът, както теологът Алистър Мак Грат разбира термина, е не просто категорично заявление, че Бог не съществува. Атеизмът е едно забележително движение в интелектуалната, културната и политическата история, което може да бъде видяно в две ярки исторически събития – дъгата на неговия възход и упадък, разделени в началото и края от две рухващи здания – Бастилията и Берлинската стена." ("Мъртъв ли е още Бог?")