Клеобул е древногръцки философ.

  • Мисли винаги за нещо възвишено.