Инж. Кирил Кърлов (1917-2004) е български авиоинженер, работил в Държавната самолетна фабрика по проектирането, разработването и водещ инженер по летателните изпитания на Лаз-7, Лаз-8. Той, заедно с Найден Дичев, издават книгата "Самолетостроенето в България", ("Военно издателство", 1986 г.; изд."Силует", 2008 г.), в която документално се разказва за историята и развитието на самолетостроенето у нас – на моторното до 1954 г., а на безмоторното – до 1966 г., когато окончателно бива закрито.


  • Да летиш, означава двойно да живееш – като хората на земята и птиците във въздуха.


Външни връзки