• „Скърбите, като децата растат по-добре, когато полагаме грижи за тях.“