• „Дипломатът е човек, който може да ти каже да вървиш по дяволите по такъв начин, че да очакваш пътешествието с нетърпение.“