Карл Фридрих Гаус

германски математик и физик

Карл Фридрих Гаус (Carl Friedrich Gauß, 1777 - 1855) е немски математик и астроном.


  • Трябва честно и откровено да си признаем, че в същественото ние не сме мръднали ни най-малко през тези две хиляди години от Евклид.