Казимеж Бартошевич (Kazimierz Bartoszewicz, 18521930) е полски писател и историк.


  • Америка е най-богатата страна в света, понеже половината от населението й са избягали от Европа касиери и техните потомци.