Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Йосиф Бродски

Йосиф Бродски (19401996) е руски и американски поет. Получава Нобелова награда за литература през 1987 година.


  • Какво е затворът — дефицит на пространство, компенсирано с излишък от време.
    Тюрьма — это недостаток пространства, компенсируемый избытком времени


  • Може би вече няма да ни се удаде да спасим света, но отделния човек винаги можем.
    Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно.


  • По своята безнадежност опитите да възкресиш миналото приличат на старанието да постигнеш смисъла на битието.
    По безнадежности все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни.