Народна песен от Пиринския край.

Йовано, Йованке

Йовано, Йованке,
край Вардаро седиш, мори,
бело платно белиш,
се нагоре гледаш, душо,
сърце мое, Йовано.

Йовано, Йованке,
яз те тебе чекам, мори,
дома да ми дойдеш,
а ти не довагяш, душо,
сърце мое, Йовано.

Йовано, Йованке,
твоята майка, мори,
тебе не те пуща,
край мене да дойдеш, душо,
сърце мое, Йовано.