Йоан Стобей е ранновизантийски писател-компилатор от 5-ти век, роден в македонския град Стоби. Автор е на четиритомна подборка от над 500 древногръцки автори, съставена с възпитателна цел и наречена "Антология" или "Еклогами".


Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Йоан Стобей
  • Благоразумието се ограничава с полезното.
  • Великото претърпява и велики нещастия.
  • За какво ти е знание, ако нямаш разбиране.
  • Най-доброто украшение за жената са непорочните нрави.
  • Порокът обезобразява и най-прекрасното лице.
  • Умен е не който прави много, а който прави каквото трябва.