Йоанна Вилинска е полска писателка-сатирик.


  • В любовта и в прогнозата за времето няма лъжи, а само грешки.
  • Жени, не се страхувайте от мишките, страхувайте се от котараците.
  • Той превеждаше от всички чужди нему езици.
  • Той е толкова несловоохотлив, че казва само истини.
  • Не му казвай, че лъже - току-виж започнал да говори истината.