• „Дипломацията е да правиш и казваш най-ужасните неща по най-приятен начин.“