Хазрат Инаят Хан (англ. Hazrat Inayat Khan, 1882 - 1927, урду: عنایت خان) е индийски поет и мистик.


  • Великият секрет на мистицизма се състои в това: да знаеш всичко, да достигнеш всичко и да бъдеш тих.
  • Всеки човек е музика: непрекъсваща, продължаваща и денем и нощем - и вашата интуитивна способност може да чува тази музика.
  • Гласът показва не само характера на човека, но също така служи и като израз на неговия Дух.
  • Ключът на съвършенството може да бъде намерен в забравянето на себе си.
  • Нищо не се явява толкова древно, както Истината и нищо не се явява толкова ново, както Истината.
  • Формата може да възниква и да се разпада, но Диханието остава, както Животът… И тъй като всичко е Живот, то смърт не съществува!