Имелда Маркос (родена Imelda Remedios Visitacion Romualdez, 1929 г.) е филипински политик и вдовица на бившия филипински диктатор Фердинанд Маркос. Тя е Първа дама на Филипините 1965-1986 г. и едновременно заема различни държавни постове, после заедно със съпруга си живее в изгнание 1986-1991, след което се завръща и отново влиза във филипинската политика като конгресмен, а прави опити дори за спечелване на президентска камапния. Известна е с несметното си богатство, демонстративна екстравагантност и често въвличане в скандали и съдебни преследвания, свързани с корупция. Все още се помни нейната колекция от над 2700 чифта обувки.


От нея:

 • Аз съм Първа дама по случайност. Не съм избирана от хората, но съм тук.
  I am First Lady by accident. I was not elected by the people but here I am.
 • Проблемът с Първата дама е този, че ти трябва да задаваш стандарта. Моята роля е да бъда едновременно звезда и робиня.
  The problems with First Ladies is that you have to set the standard. My role is to be both star and slave.
 • Съпругът ми не желае да давам интервюта, защото казвам твърде много. Няма приказки, няма тревоги.
  My husband does not like me to give interviews because I say too much. No talk, no trouble.
 • Никога не се обличай като за бедните. Те няма да те уважават за това. Те искат тяхната Първа дама да изглежда като милион долара.
  Never dress down for the poor. They won't respect you for it. They want their First Lady to look like a million dollars.
 • Филипинците искат красота. Трябва да изглеждам красива, така че бедните филипинци да имат звезда, към която да гледата от техните колиби.
  Filipinos want beauty. I have to look beautiful so that the poor Filipinos will have a star to look at from their slums.
 • Аз ненавиждам грозното. Знаете ли, аз съм алергична към грозното.
  I hate ugliness. You know I'm allergic to ugliness.
 • Хората казват, че съм екстравагантна, защото искам да бъда заобиколена от красота. Но кажете ми: кой иска да бъде заобиколен от боклук?
  People say I'm extravagant because I want to be surrounded by beauty. But tell me, who wants to be surrounded by garbage?
 • Родена съм за показ. Един ден моето име ще го впишат в речниците. Ще използват "като Имелда", за да обозначават парадна екстравагантност. — Associated Press, април '1998
  I was born ostentatious. They will list my name in the dictionary someday. They will use 'Imeldific' to mean ostentatious extravagance.
 • Никога не съм била материално момиче. Баща ми винаги казваше да не обичам нищо, което не може да ми отвръне с обич. — TIME magazine, ноември 1996
  I have never been a material girl. My father always told me never to love anything that cannot love you back.
 • Може да е странно, но никога не съм пазарувала. Дори и моите бижута - нито едно от моите бижута не съм го купила сама за себе си. — настоявайки, че всички нейни бижута са подарък от съпруга, децата и дори от кучето; Associated Press repor, април '1998
  Funny, I never shopped. Even my jewelry — not a piece of my jewelry I bought for me.
 • Нямам три хиляди чифта обувки. Имам хиляда и шестдесет.
  I did not have three thousand pairs of shoes, I had one thousand and sixty.
 • Ако знаеш колко много имаш, ти вероятно нямаш много.
  If you know how much you've got, you probably haven't got much.
 • Ако знаеш колко си богат, значи не си богат. Що се отнася до мене, и аз не съм наясно с размера на моето богатство. Ето, толкова богати сме ние. — след обещанието й да даде 800 млн.долара на бедните филипинци, ако стане президент; The Philippine Daily Inquirer, март 1998
  If you know how rich you are, you are not rich. But me, I am not aware of the extent of my wealth. That's how rich we are.
 • Уморих се да слушам: милион долара тука, милион долара там - толкова незначително.
  I get so tired listening to one million dollars here, one million dollars there, it's so petty.
 • Напълно разбираемо е, че Маркос имаше пари. След споразумението от Бретън Ууд той започна да купува злато от Форт Нокс. Три хиляди тона, после четири хиляди. Аз имам документи за тези седем хиляди тона. Маркос беше толкова предвидлив. Той притежава всичко. Странно e; Америка няма да го разбере. — New York Times, 4 March 1996
  It so coincided that Marcos had money. After the Bretton Woods agreement he started buying gold from Fort Knox. Three thousand tons, then 4,000 tons. I have documents for these: 7,000 tons. Marcos was so smart. He had it all. It's funny; America didn't understand him.
 • Ние практически притежаваме всичко във Филипините.
  We practically own everything in the Philippines.
 • Можеш да тероризираш само богатите. Бедните няма какво да изгубят.
  It's the rich you can terrorize. The poor have nothing to lose.
 • Аз съм като Робин Худ. Ограбвам богатите, за да вдъхна живот на тези проекти... е, не точно ги ограбвам. Това става с усмивка. — относно фондацията си; сп. Fortune, 1979 г.
  I'm like Robin Hood. I rob the rich to make these projects come alive... not really rob. It's done with a smile.
 • Аз не съм Мария-Антоанета. Не съм родена в благородство, но имам човешки права на благородство. — по време на изгнанието
  I was no Marie Antoinette. I was not born to nobility, but I had a human right to nobility.
 • Продължаващото преследване на вдовици и сираци е престъпление. Дори в Библията се казва, че има специално мястов ада за тези, които преследват вдовици. — по време на изнганието, когато е притискана да върне част от заграбеното и да понесе отговорността за своеволията си
  Continuous persecution of widows and orphans is a crime. Even the Bible says there is a specific place in hell for those who oppress widows.
 • Борбата за оцеляване не оправдава ли също измамата и кражбата? За самозащита всичко е подходящо.
  Doesn't the fight for survival also justify swindle and theft? In self defence, anything goes.
 • Моите внуци порастват и не могат да разберат защо Маркос все още са преследвани, въпреки че ние продължаваме да им обясняваме, че не сме крали от филипинския народ. — The Philippine Daily Inquirer, декември '1998
  My grandchildren are growing up and they could not understand why the Marcoses are still being crucified although we keep on telling them that we did not steal from the Filipino people.
 • Победа или загуба, след изборите отиваме на шопинг. — по време на предизборна кампания след завръщането си от изгнание
  Win or lose, we go shopping after the election.
 • Моят начин на мислене е друг. Аз мисля синергично. Не съм линейно мислеща. Не съм и много логична.
  I have a different way of thinking. I think synergistically. I'm not linear in thinking, I'm not very logical.
 • Моите мечти останаха незначителни в сравнение с реалността, която се случи в моя живот.
  My dreams have become puny with the reality my life has become.
 • Бог е любов. Аз също съм обичала. Следователно ще отида в рая.
  God is love. I have loved. Therefore, I will go to heaven.


За нея:

 • Аз съм Имелда Маркос на слънчевите очила. — разказвайки за своята мания към слънчевите очила в интервю за Rolling Stone magazine, No. 986 от 3 ноември 2005
  I'm the Imelda Marcos of sunglasses.
  Боно
 • Тя харчи пари. Няма съмнение в това... Тя е разходовател на средства от световна категория. Тя е купувач от световна категория. — TIME magazine, 6 май 1996
  She spent money. No question about that...She is a world-class spender. She is a world-class shopper.
— Гери Спенс, охраняващ Маркос по време на процеса през 1990 г.