• „Запомнете: единственият начин да си тръгнеш от казино с милион в джоба, е да влезеш в казиното с два милиона.“ — „Запомните сразу: единственный способ выйти из казино с миллионом в кармане — войти в казино, имея в кармане два миллиона.“