• „В наше време мястото на десетте божи заповеди заеха правилата за уличното движение — и ги нарушават също толкова често.“