Иван Шишманов

български филолог и политик
  • "Не прочетеш ли епиграма
и дваж, и триж
с наслада още по-голяма,
хвърли я в коша –
тя е лоша."