Иван Богоров

български енциклопедист

Иван Богоров (18201892) е български енциклопедист от Възраждането.


  • Не са е минало много време, откак ний учените бяхме гърци и са срамувахме да се наречем българи. Ний са учехме на гръцкий език и не поглеждахме никак българский...
  • Да пише или да списува човек на един език, трябва да го е учил доста време и да го познава много добре, ако и да е бащин му.
  • От сол става посолство, та кого ще посолявате?
  • Един и същ писменов език за синца нас, българите, струва много, той е безценен камък нам. — Бранилник за българския език и за народна облага", 1880
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Иван Богоров