• „Здравите хора са болни, които още не знаят това.“