Жюл Ренар
  • „Представете си за минута, че е умрял — и ще забележите колко е талантлив.“
  • „Дуелирахте ли се вече?“ — „Не, но получих плесницата.“
  • „Във всяка жена живее тъща.“
  • „Писането е единствената професия, при която никой не ти се подиграва за това, че не печелиш пари.“
  • „Любовта, която в живота заема само едно малко ъгълче, в театъра заема цялата сцена.“
  • "Ако се построи къща на щастието, най-голямото помещение ще е чакалнята."
  • "Не знам дали Бог съществува, но за Неговата репутация щеше да е по-добре да не съществуваше."