• „Можеш да обясниш на другите защо си се омъжила за съпруга си, но е невъзможно да убедиш самата себе си в това.“