Жорж Бюфон

френски натуралист, математик, биолог, космолог, автор на множество научни трудове

Жорж Бюфон (Georges Buffon, 1707 - 1788) е френски натуралист, математик, биолог и космолог.

  • Истинското наслаждение е в свободното разполагане със самите себе си.