Железопътен транспорт

вид наземен, надземен или отчасти подземен (в случая на метрото) транспорт на пътници и товари по железопътни линии


  • Първо забиват стълб с табела със закъсненията на влаковете, а след това към него построяват гара.Влада Булатович-Виб  • Следващият влак замина преди 10 минути. — сп. "Пънч", 1871